Công tắc quang cổng lớn

Công tắc quang cổng lớn

Công tắc quang 1XN (Khung gầm tiêu chuẩn)

Tính năng
Tổn thất thấp và độ tin cậy cao
Giao diện song song (RS232, RJ45)
Thiết kế mô-đun hóa
Không chứa epoxy trong đường dẫn quang học

Ứng dụng
Mạng lưới vòng
Giám sát từ xa trong mạng quang
Thử nghiệm thành phần sợi quang