Công tắc quang MEMS và công tắc quang cơ học


Nguyên tắc làm việc của công tắc quang cơ học là chuyển hướng tín hiệu quang bằng cách di chuyển vật lý sợi quang với sự trợ giúp của các thiết bị cơ khí. Bằng cách di chuyển lăng kính hoặc bộ ghép nối định hướng, ánh sáng ở đầu vào được hướng dẫn đến cổng đầu ra cần thiết. Có ba loại công tắc quang cơ học chính: một là lăng kính chuyển đổi công nghệ đường dẫn quang học, hai là công nghệ chuyển đổi gương và thứ ba là chuyển đổi đường dẫn quang bằng cách di chuyển sợi quang.
Công tắc quang học MEMS dựa trên hệ thống cơ điện siêu nhỏ. Gương vi quang học hoặc mảng gương quang học được sử dụng để thay đổi hướng lan truyền của chùm ánh sáng và nhận ra sự chuyển đổi của đường dẫn quang học. Nguyên tắc của công tắc quang MEMS rất đơn giản. Trong quá trình trao đổi quang học, ánh sáng đầu vào được chuyển sang các đầu ra khác nhau của công tắc quang học bằng cách di chuyển hoặc thay đổi góc của gương siêu nhỏ MEMS được điều khiển bởi tĩnh điện hoặc năng lượng từ tính, để nhận ra việc chuyển đổi và tắt đường dẫn quang học.