Sự khác biệt giữa công tắc quang học và công tắc cơ khí

Công tắc cơ học tương tự như công tắc quang học, nhưng chúng có lịch sử lâu đời hơn nhiều. Sự khác biệt chính so với công tắc quang học là phương pháp kích hoạt của chúng. Lõi chuyển mạch (kích hoạt) và lò xo được gắn tay trên cột chuyển đổi nội bộ, điều khiển hoạt động của toàn bộ công tắc khi được kích hoạt. Các công tắc này dựa vào sự tiếp xúc giữa hai vật liệu dẫn điện để gửi tín hiệu thông qua bảng mạch đến máy tính khi nhấn phím.

Kể từ khi công tắc cơ khí đã được phổ biến trong một thời gian dài, thị trường có rất nhiều công tắc cơ khí khác nhau: công tắc màu xanh, công tắc màu đỏ, công tắc màu nâu, công tắc màu đen, công tắc bạc và như vậy.  Và có ba loại công tắc cơ học: tuyến tính, xúc giác và nhấp nháy. Chúng được xác định bởi hành vi gõ phím của chúng.