Công tắc quang động cơ D1XN

Công tắc quang động cơ D1XN