Tất cả các sản phẩm

CORERAY không bao giờ ngừng cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các phương pháp phát triển, thực hành kỹ thuật, kỹ thuật quản lý và tiêu chuẩn QA để nâng cao khả năng của đội ngũ và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Công tắc cáp quang trạng thái rắn 1×4 PM

Công tắc cáp quang trạng thái rắn μs-series 1x4 kết nối các kênh quang bằng cách chuyển hướng tín hiệu quang đến thành một sợi quang đầu ra đã chọn. Việc chuyển đổi ánh sáng quang học được thực hiện bằng cách sử dụng Hiệu ứng Faraday.
Điều này đạt được bằng cách sử dụng một cấu hình phi cơ học được bảo vệ bằng sáng chế với thiết kế tất cả các tinh thể trạng thái rắn giúp loại bỏ sự cần thiết phải di chuyển cơ học. Công tắc cáp quang μs-series được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chuyển mạch đòi hỏi khắt khe nhất về độ tin cậy, độ bền, phản ứng và hoạt động chuyển đổi tần số cao liên tục.